Menu

Dina behov

Som beställare köper du inte timmar av oss. Vi säljer väl fungerande projekt och slutresultat i toppklass. Vi skapar värde genom att forma och bemanna uppdragen utifrån vad som bäst matchar dina mål.

Inom Atkins låser vi inte in kunskap i stela regionindelningar eller affärsområdesgränser. Kunskapen ska finnas där den gör mest nytta – oavsett om den hämtas från Helsingborg, Paris eller Bangalore. Vi är övertygade om att vi gör mer nytta om vi arbetar som ett lag – i nära samarbete med uppdragsgivare och partners.

Hur arbetar du?

Vi ställer oss alltid frågan varför vi gör på ett speciellt sätt. Och genom att utveckla och förfina HUR vi genomför våra uppdrag skapar vi värde – varje dag. Vårt arbete bygger på insikter om att vi är en del av en större helhet – både som företag och i kraft av våra uppdrag. Mycket av det vi gör påverkar vårt samhälle generationer framöver.

Nyss blivit tonåring

Som koncern har vi funnits i över 70-år men i Sverige har vi just blivit tonåring. Inga gamla strukturer och ”måsten” sitter i väggarna. Det öppnar upp för nya och spännande samarbeten.

Kontakta oss