Menu

Beställarstöd

Atkins har ett brett erbjudande inom projektutveckling, byggstyrning och besiktning – från tidiga skeden till att en entreprenad är godkänd. Vi ser till att projekten blir effektivare och levereras med rätt kvalitet – att du får ”Lean Projects”.

Vi kan utvärdera, utveckla och styra projekt både i teorin och praktiken – som stöd i investeringsbeslut eller under själva byggfasen.

Vassare projekt

Som rådgivare inom projektutveckling utvärderar vi investerings- och projektidéer när de är i sin linda.

Vi utvärderar även projekt när de väl är igång. Våra uppdragsledare ser till att planläggningen genomförs på ett korrekt sätt, att förutsättningarna och definitioner följs fram till slutleverans. Vi har också specialister inom projekt- och byggledning som kan styra det praktiska arbetet under själva bygg- och anläggningsfasen.

Koll på arbetsmiljön

Vi kan följa upp och styra arbetsmiljöarbetet under hela projekterings- och byggfasen. Vi blir din byggarbetsmiljösamordnare i rollen som BAS-P.

Besiktning

Blev det som det var tänkt? Alla bygg- och anläggningsjobb ska besiktas och granska på ett eller annat sätt. Vi har all kompetens som krävs för löpande besiktningar fram till dess en entreprenad är slutgodkänd.