Menu

För att säkra arbetsmiljön inför ett bygg- eller anläggningsprojekt måste alltid byggherren upprätta och löpande justera en arbetsmiljöplan (AMP). Och i det arbetet kan vi bli din byggarbetsmiljösamordnare i rollen som BAS-P. Vi inventerar och dokumenterar risker under hela planerings- och projekteringsfasen, fram till byggstart.

Normalt ingår BAS-P som en del av ett löpande projekteringsarbete. Samtidigt kan du upphandla tjänsten separat – utifrån vad som passar uppdraget bäst. Många väljer att anlita en fristående BAS-P vid sidan av anlitad projektör.

BAS-P – det viktiga planeringsarbetet
I arbetet som BAS-P samordnar vi alla initiativ och bevakar så att inget faller mellan stolarna när arbetsmiljöplanen tar form. Våra förslag och analyser ligger sedan till grund för etableringen av den fysiska byggarbetsplatsen. Med det följer att vi bedömer arbetsplatsen utifrån samtliga risker som definieras i Arbetsmiljölagen. Det kan gälla allt från att minimera risken för fallolyckor till att undvika skador till följd av passerande trafik.

I de flesta fall överlämnas arbetsmiljöplanen och resultatet av vårt arbete till entreprenören i samband med byggstart.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Framtagande av risklista
  • Formulering av arbetsmiljöplan
  • Överlämningsmöte av BAS-P