Menu

Byggplatsuppföljning

När stat och kommun förändrar sin beställarroll och allt fler uppdrag görs i form av totalentreprenader ökar behovet av byggplatsuppföljningar. Som oberoende granskare kan vi se till det som byggs verkligen ligger i linje med godkända handlingar och specifikationer – fram till slutbesiktningen.

I en totalentreprenad ligger fokus mer på vad som ska göras inte hur det ska utföras. Med det följer att beställarens behov av att granska själva byggprocessen ökar – att det som byggs verkligen ligger i linje med vad som förskrivs i bygghandlingar och att gällande standarder följs.

Koll på det som byggs

Som specialist inom byggplatsuppföljning granskar vi att entreprenörens olika handlingar är i linje med avtalade kontrakt. Och det innan första spadtaget är taget. Därefter följer vi arbetet genom hela byggskedet – att slutresultatet blir som det är tänkt. Vi håller också ett öga på att entreprenören har tagit de prover och gjort de tester som krävs. Och när tilläggsarbeten görs kan vi ta fram beslutsunderlag och verifiera materialåtgång, tillkommande kostnader etc.

I vår roll som oberoende part är vi dessutom med i alla de besiktningar är kopplade till ett projekt.