Menu

Entreprenadbesiktning

När det är dags att besikta ett projekt kan vi fungera som rådgivare åt dig som beställare, i dina kontakter med såväl besiktningsperson som entreprenör. Vi följer dig hela vägen – från början till slut.

Av oss får du en ”second opinion” under alla steg i besiktningen så att du kan vara säker på att det som står i avtal och bygghandlingar verkligen har levererats.

Vi fungerar som ditt stöd i allt från teknikfrågor till entreprenadjuridik. I praktiken blir vi din ”sidekick” i relation till anlitad besiktningsperson och aktuell entreprenör. Och vi gör det inom alla våra kompetensområden – järnväg, trafik och samhällsutveckling.

Beställarstöd – hela vägen

Antingen anlitar du oss vid ett enstaka tillfälle eller löpande under ett helt projekt. Det innebär samtidigt att vi hjälper dig i alla typer av utförande-, funktions- och totalentreprenader.

Normalt ingår alltid någon form av beställarstöd i de projekt där vi anlitas som byggledare, men självklart kan tjänsten även upphandlas separat.

Alla typer av besiktningar

För din räkning kan vi vara med under förberedande möten, under själva besiktningen och avslutande möten då entreprenaden får sitt godkännande. Och vi fungerar inte bara som stöd vid slutbesiktningar utan kan även vara med vid förbesiktningar, garantibesiktningar och då det finns skäl för särskilda besiktningar. Vi kan också bistå dig när ett projekt ska synas i största allmänhet. Dessutom verifierar vi tilläggsarbeten och ändringar.

Som ett internationellt konsultföretag har vi kunskap om alla förekommande teknikområden samtidigt som vi har djup förståelse för den entreprenadjuridik som gäller i Sverige.