Menu

Projekt- och byggledning

Genom att anlita oss som projekt- och byggledare tar vi totalansvaret att driva ett projekt. Våra uppdragsledare kan också fungera som stöd till dina egna projektledare. Och vi gör det från byggstart till färdigt uppdrag.

Vi ser till att arbetet genomförs utifrån övergripande inriktning med avseende på tid, kostnader, kvalitet, risk och eventuella krav på verksamhetsstyrning.

Tar hand om det praktiska

Med det följer att vi sköter det praktiska arbetet med att styra och leda arbetet. Vi tar fram styrdokument och planerar allt från bemanning och samordning av underleverantörer till arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning.