Menu

Projektutvärdering

Vi utvärderar dina projekt och ser till att de rullar på som de ska – att planläggningen genomförs på ett korrekt sätt, att förutsättningarna och definitioner följs fram till slutleverans. Och det oavsett om slutprodukten är en förstudie eller en färdig järnvägsbro.

Det innebär att vi i de flesta fall arbetar sida vid sida med dig som beställare. Och i samarbete med befintliga arkitekter, konstruktörer och teknikkonsulter – alla de som är involverade i ett trafik- och samhällsutvecklingsuppdrag. Dessutom gör vi det genom alla faser – från tidiga skeden och planläggning, till investeringsbeslut och projektstart.

Genomlysning av projektet

Vi gör en genomlysning av uppdragen och ser till att alla beslutsunderlag håller måttet. I Norge har vi bland annat ramavtal med Finansdepartementet, vad gäller kvalitetssäkring av stora statliga investeringar (över 750 NOK).

Second opinion

Av oss kan du få en ”second opinion” genom olika projektsteg. Det betalar sig ofta med råge eftersom ett infrastrukturprojekt i många fall handlar om investeringar i mångmiljonklassen, ibland miljarder.

Vi kan också utvärdera, dokumentera och säkra själva genomförandefasen – när en ny stadsdel byggs, en bro anläggs eller när en ny spår- eller järnväg tar fysisk form.