Menu

Strategisk projektutveckling

Atkins är en ofta anlitad strategisk rådgivare när nya trafik-, och samhällsutvecklingsprojekt tar form. Vi följer dig som beställare hela vägen – från idé till investeringsbeslut.

Som rådgivare inom projektutveckling gör vi förstudier och kraschtestar projektidéer när de är i sin linda. Vi ger dig nya perspektiv på ditt projekt. Våra specialister kan titta på alternativa lösningar och scenarier. Och vi gör det oberoende om det handlar om att bygga en ny trafikled, en järnväg eller utveckla en ny stadsdel.

Global erfarenhetsbank

Genom vår bredd inom trafik och samhällsutveckling hjälper vi dig med alla underlag som krävs för att effektivisera beslutsprocesserna fram till projektstart, Med det följer att vi gör riskanalyser utifrån, byggbarhet, miljökonsekvenser, kostnader tidplaner etc. Som en extra bonus har vi en global kunskapsbank att ösa ur – projekterfarenheter hämtade från hela världen.