Menu
Digital services

Digital services

Många företag sitter på stora mängder data och information utan att ta vara på den. Vi hjälper er att använda information och data på bästa sätt för ökad lönsamhet.

Det är först när information används strukturerat och analyseras som den blir värdefull. Med våra IT-verktyg och tjänster får ni stöd för att effektivt utnyttja data och information genom fordonens eller anläggningens hela livscykel.

Vi arbetar med hela kedjan; konfigurering och initiering, förvaltning av underhållsdata och stöd för drift, till analys av data och verksamhetsutveckling. Med ena foten i IT och andra foten i tågvärlden erbjuder vi konsulttjänster inom bland annat informationsförvaltning, verksamhetsutveckling, kravhantering, testledning och projektledning. För oss är det självklart att IT-lösningar ska stödja verksamheten, det är först då de tillför värde.

Vi erbjuder också IT-tjänster:

  • Fordonsdatasystemet (FORD) – komplett och sedan många år branschledande underhållsstyrningssystem för ECM (Entity in Charge of Maintenance).
  • Analytics – Business intelligence verktyg specialiserat på att hantera järnvägsinformation, underhåll, prestationer, fordonsdata m.m. Innehåller allt från färdiga turn-key lösningar för olika roller (kontraktsansvarig, HVK-ansvarig, fordonsingenjör m.fl.) till specialanpassade lösningar och engångsanalyser.

Kontakta oss