Menu
Analytics

Analytics

Sänk era kostnader och öka tillgängligheten för er fordonsflotta genom total överblick över era fordons och komponenters status. Analytics visualiserar rollanpassade nyckeltal, trender och analyser som ni behöver för att styra er verksamhet på bästa sätt.

Verksamhetsnära analyser

Analytics är baserad på de senaste teknikerna inom visualisering och dataanalys. Teknikerna kombineras med vår breda järnvägskompetens och stort fokus på att anpassa informationen till verkliga behov.

Lösningen är webbaserad och ger snabbt en lättöverskådlig information om er verksamhet och exempelvis hur era fordon mår. Ni väljer själva vilka nyckeltal som ska visas, så som eftersläpande förebyggande underhåll, högvärdeskomponentsstatus eller skadeläget på era fordon. Tjänsterna omfattar allt ifrån nulägesbilder för att ta aktiva beslut till prediktiva analyser. Användargränssnittet är enkelt, och genom att vrida och vända på informationen och applicera lämpligt filter kan en djupare insikt i den övergripande informationen ges.

Algorimer och prediktivt underhåll

Analytics erbjuder även avancerade tjänster inom algoritmframtagning för t.ex. prediktivt underhåll där algoritmer för degenereringkurvor, mönsterigenkänning och funktionsbedömning tillämpas. Andra intressanta områden som utforskas är textanalys och korskorrelationer. Tillgänglig information Analytics kan visa data från fordonsdatasystemet FORD, men även från andra underhållssystem, fordonsdata och besiktningar. Webbportalen gör informationen lättåtkomlig och tillgänglig. Analytics lösning är skalbar och enkel att komma igång med. 

  • Skräddarsydda analyser för dina behov 
  • Prognostisering 
  • Möjlighet att kombinera data från flera datakällor för kraftfulla analyser
  • Skalbar och enkel att komma igång med