Menu
API

Mata in information på ett ställe och den skickas automatiskt till alla system som behöver den, direkt när informationen är tillgänglig. API möjliggör automatiserad kommunikation mellan affärssystem eller mobila applikationer och fordonsdatasystemet FORD.

API används i flera affärskritiska integrationer mellan affärssystem som SAP, Maximo eller Infor och mellan olika mobila applikationer byggda på iOS, Android eller Windows. Tillgängliga informationsområden:

  • Skadehantering
  • Prestationer  
  • Underhåll 
  • Komponenter 
  • Fordonsinformation

Ökad datakvalitet

Integration mellan affärssystem och automatiserad kommunikation förhindrar dubbelrapportering och manuella felinmatningar. Kvaliteten på informationen ökar genom standardiserade meddelanden som skickas mellan systemen. Integrationen av affärssystem gör att de befintliga arbetsprocesserna och arbetsflöden kan användas.

Flexibelt och anpassningsbart

API  kan anpassas när kraven förändras eller behoven ökar.  Beroende på kravställning och vald teknologi kan API använda olika nivåer av redundans och säkerhet. Tjänsten stödjer kommunikation över webservices eller MQ.