Menu
Coordinator

Coordinator

Coordinator är ett webbaserat projekt- och dokumenthanteringssystem, särskilt framtaget för järnvägsbranschen. Coordinator passar bra för granskningsprocesser och webbpublicering av dokumentation.

Systemet är skalbart och mycket snabbt att komma igång med. Coordinator finns för dator, surfplatta och mobil. Lagring sker i molnet och all kommunikation och lagring sker enligt tillämpliga säkerhetsstandarder.

Avancerad behörighetsstyrning

Strukturen byggs utifrån en lobby med olika rum som motsvarar ett projekt eller en del av ett projekt. För varje rum kan det sättas behörigheter. Administratören kan se och administrera samtliga projekt utan att behöva logga in på respektive projekt. Det går att ge utomstående access till ett visst projekt och spärra åtkomst till andra.

Effektiv dokumenthantering

Kapa ledtiderna rejält genom att begära, påminna och följa upp granskning av dokument direkt i systemet. Administrera och versionshantera era dokument i Coordinator för att sedan publicera dem på webben eller dela era dokument externt.

  • Koordinera projekt internt och externt
  • Avancerad behörighetsstyrning mellan olika projekt 
  • Säker lagring i molnet