Menu

Information governance

Vi släpper lös det dolda värdet i er information

Information Governance metoder och tjänster baseras på många års branscherfarenhet vilket gör att ni med vår hjälp kan ta kloka beslut, baserade på kvalitetssäkrad information och därmed fortsätta vara i framkant. Vi tror på att sätta våra kunder och deras anställda i första rummet för intuitiva och användarvänliga lösningar, oavsett om det handlar om att implementera ett nytt informationssystem eller leda en granskningsaktivitet. 

Samtliga våra konsulter har arbetat i stora och komplexa projekt i de flesta sektorer, och efter att ha verkat i Atkins i ett stort antal år vet vi hur transportsektorn fungerar och hur vi skall få din organisation att optimera sin data och sin kunskap.

Våra lösningar

Genom att använda en kombination av optimerade processer och användarvänliga systemstöd minimerar vi tiden experterna behöver lägga på att hitta rätt information. 

Vi arbetar strategiskt med digitaliseringen åt våra kunder enligt ett kostnadseffektivt och paketerat koncept. Utöver koordineringen av digitaliseringsarbetet säkerställer vi att lagringsstruktur stöder verksamhetens processer och behov och optimerar informationens sökbarhet och versionshantering. 

Exempel på våra tjänster

Vi har framgångsrikt hjälp våra kunder inom bland annat följande områden

Helhetsåtagande inom informationshantering

Genom att digitalisera dina informationstillgångar och säkerställa att du har det informationssystem du behöver skapar du kvalitet och effektivitet i hela din organisations dagliga arbete.  Din digitala informationshantering skapar förutsättningar för att din information, dokument och data skapar den kunskap du behöver för säkra affärsbeslut.

Vi har mycket lång erfarenhet av informationsstrategier, upphandling och införande av informationssystem i olika branscher. 

Granskningsledning

En tydlig och enkel granskningsprocess med optimerade verktyg för dokumenthantering spar tid och säkerställer kvalitén på dokumentationen. 

Genom att använda en kombination av optimerade processer och användarvänliga systemstöd minimerar vi tiden experterna behöver lägga på granskningsarbetet. Genom att visualisera granskningsstatus via systemstödet är det lätt identifiera flaskhalsar i processen.

Scanning och Digitalisering av analog information 

Från att ha papperskopior sparade i olika arkiv och pärmar till en gemensam digital plattform för all information.​ Genom vår verksamhetskunskap stödjer vi er i att förädla er analoga information genom att göra den till en digital tillgång som effektivt kan användas i era verksamhetensprocesser.​

Vår process: Utvärdering av underlaget – Scanning/Digitalisering – Upprättande av och infogning av informationen i verksamhetsstödjande struktur – Upprättande av informationsplattform som möter kundens önskemål och krav.​

Exempel på kunder vi samarbetat med

AB Transitio, Göteborgs spårvägar, Skånetrafiken, Danske Stadsbaner

Nyheter

Övriga IT-tjänster

Läs mer om övriga IT-tjänster.
>Läs mer
Beställarstöd

DPS 2.0

DPS 2.0 en molnbaserad plattformstjänst för dokumenthantering
>Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du veta mer om Atkins Information Governance, kontakta Practice Manager, Johan Florén
>Email