Menu

Atkins informationssystem DPS 2.0

Information Governance informationshanteringstjänster är anpassade efter varje kunds unika verksamhet. Vi har lång erfarenhet av en mängd olika informationshanteringsplattformar och rekommenderar det mest optimala för respektive kund baserat på behov och kostnadskrav.

För de kunder som emellertid vill ha en färdig lösning kan vi erbjuda DPS 2.0.

DPS 2.0 är en molnbaserad plattformstjänst med ett lättanvänt mobilt gränssnitt för arbete med digitala handlingar, för alla typer av dokumenthanteringsfunktioner som kan integreras med MS Office.
I tjänsten kan ytor tilldelas för redigering med rättigheter och roller, innan man publicerar dokumentation för publika ändamål mot den dagliga verksamheten.

I DPS 2.0 kan du bland annat göra följande:

 • Lagra verksamhetsdokumentation
 • Söka, skapa, redigera och publicera dokumentation mot verksamheten
 • Arkivera dokumentation
 • Versionskontroll av dokumentationen där senaste version alltid visas men med enkel åtkomst till äldre versioner vid behov
 • Samarbeta med andra runt olika dokument, oavsett plattform
 • Kommentera och ge förslag till förändringar utanför själva dokumentet
 • Överblick över pågående dokumentationsarbeten genom flöden
 • Ta ut rapporter för användande av dokumentation
 • Delge och tilldela behörigheter för interna och externa användare för åtkomst, som då kan tids sättas.
 • Redigera dokument offline på din dator för att synkronisera dokument med DPS när du är online
 • Dela och tilldela dokument till andra interna och externa användare

Nyheter

Övriga IT-tjänster

Läs mer om övriga IT-tjänster.
>Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du veta mer om Atkins Information Governance, kontakta Practice Manager, Johan Florén
>Email