Menu

Övriga IT-tjänster

Genom den kunskap som Information Governance har i de tjänster som vi levererar, kommer även kunskapen i den djupare förståelsen hur man bör använda IT i ett verksamhetsperspektiv. Därmed gör vi, som i alla våra projekt någon form av utvärdering mot befintlig IT-miljö. I förlängningen tar vi även fram IT strategier som motsvarar våra kunders behov för att standardisera, förenkla och automatisera verksamheten. Allt för att för att säkra tillförlitligheten och förbättra användarupplevelsen i samtliga led.
Vi hjälper även till med tjänstehantering enligt ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Med en objektiv förståelse och nulägesanalys av var verksamheten befinner sig och en handlingsplan för vad de behöver förändra och uppdatera för att förbättra och effektivisera hantering av IT-tjänster framöver.

Det som skiljer vårt sätt att göra dessa typer av analyser är att vi sätter användaren i första rummet, och hur IT-tjänster kan stödja verksamheten och inte tvärt om.

Vi erbjuder bland annat följande utvärderingar

  • ITSM-strategi
  • Förfrågan och support för IT-tjänst
  • Hantering av IT-systemets tjänstekatalog och servicenivåer
  • Kostnader och direktdebitering för IT-tjänster
  • Hantering av IT-tillgångar
  • Policyanalyser
  • Intressentanalyser
  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
Beställarstöd

DPS 2.0

DPS 2.0 en molnbaserad plattformstjänst för dokumenthantering
>Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du veta mer om Atkins Information Governance, kontakta Practice Manager, Johan Florén
>Email