Menu
Järnväg

Järnväg

Vi levererar teknikstöd och rådgivning inom hela BEST-området. Ofta driver vi projekten i samarbete med våra kollegor inom mark, VA, kanalisation, geoteknik, konstruktionsbyggnader och miljö. 

Bana

Vi har många års erfarenhet av spårdesign, projektering och förändringar i infrastrukturen. Vi gör allt från utformning av växel- och spårkomponenter till hela bankroppens utbyggnad, både i befintliga och nya  anläggningar. Vi kan hjälpa dig med idéstudier, förstudier och utredningar, att ta fram systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar, förvaltningsdata och även med granskning och  besiktning. 

EL

Här får du hjälp med kraft, belysning, växelvärme, lågspänning och andra anläggningar. Vi använder flera beräkningsprogram som SIMPOW, FEBDOK, Elvis och Dialux. Vi är också duktiga på elfjärrstyrning. Vi kan hjälpa dig att projektera högspänningsnät och anläggning fjärrstyrning. Vi kan bistå med både kraftsystem utredning och EMC-utredning, samt med byggplatsuppföljning och besiktning. 

Kontaktledning

Hos oss får du resurser som kan leverera allt från tidig utredning till byggledning. Vi arbetar i vårt eget projekteringsverktyg i 3D, MSCats. Vi kan hjälpa dig med:

 • Behöriga myndighetsgranskare och besiktningsmän
 • BEST-samordnare
 • Förfrågningsunderlag/bygghandling
 • Byggledning/byggplatsuppföljning
 • Kontaktledningskonstruktioner
 • Elsäkerhetsutbildning och kontaktledningsutbildningar
 • Förstudier, kapacitetsutredningar, kostnadsbedömningar och ravspecifikationer
 • Magnetfältsstudier
 • Projektledning
 • Riskanalyser
 • Järnvägsplan/systemhandling
 • Systemstudier för matningsstationer
 • Utredningar

Mark och kanalisation

Vi skapar anläggningar som är underhållsvänliga, effektiva trafikeringslösningar och har kunskap kring lösningar för objekt som kräver inpassning i befintlig anläggning, inte minst avseende produktionsmetoder. För lyckad samordnadning har vi tekniska gränssnitt mellan alla våra teknikområden. Vi kan hjälpa dig med:

 • Beställarstöd, teknisk rådgivning och samordning
 • Kanalisationsprojektering, järnvägsmarkprojektering samt terrängprojektering i 3D
 • Kabelförläggningsplaner
 • Samgranskning
 • Beställar-/ myndighetsgranskning och besiktning
 • Byggledning och entreprenadstyrning
 • Idéstudie, förstudie, samrådshandling
 • Systemhandling, järnvägsplan, förfrågningsunderlag, bygghandling, relationshandling och förvaltningsdata
 • Utbildning

Signal

Vi hanterar alla typer av signalering – från konventionell teknik inom ramen för ATC 2 till den senaste versionen av ERMTS, och vi vet vad som krävs när äldre och nya system ska samexistera. Vi kan montera nya databaserade signalställverk och underhålla Ställverk 59. Vi känner tekniken – både teoretiskt och praktiskt utmed spåren. Vi kan hjälpa dig med:

 • Assessment
 • Besiktning​
 • Bygghandlingar​ och systemhandlingar
 • Byggledning​ och byggplatsuppföljning
 • Förstudier, utredningar​ och kostnadsbedömningar​
 • Projektledning​
 • Riskanalyser​ och säkerhetsgranskningar
 • Teknisk säkerhetsstyrning Signal
 • ​Utbildning

Telekommunikation

Vi skapar en robust infrastruktur för data- och telekommunikation inom järnväg, oavsett om det handlar om fast telefoni över kopparkabel och fiber eller trådlöst via radio. Våra erfarna rådgivare har kunskap om de signal-, detektor- och styrelement som förekommer i ett järnvägssystem. Och vi har förutsättningarna för att möta kraven inom bland annat European Railway Traffic Management System och tillhörande standard för trådlös kommunikation.  

Vi kan hjälpa dig med järnvägstele och FTTx-projektering, ta fram bygghandlingar och systemhandlingar, bistå med byggledning och projekleding och göra besiktning. Vi gör också förstudier, utredningar​, granskningar​ kostnadsbedömningar och riskanalyser​. Dessutom kan vi bidra med utbildning.

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss