Menu

Järnväg

Att bli BEST

Vi levererar teknikstöd och rådgivning inom hela BEST-området: bana, el, signal och tele. Det innebär att vi hjälper dig med idé- och förstudier, förfrågningsunderlag, järnvägsplaner till funktionsutredningar, anläggningskrav och systemhandlingar – ända fram till färdiga bygghandlingar. Ofta driver vi projekten i samarbete med våra kollegor inom mark, VA, kanalisation, geoteknik, konstruktionsbyggnader och miljö. Vi tar greppet om helheten.

Från upprustning till snabbtågbanor

Som rådgivare arbetar vi med alla delar av ett järnvägssystems hela livscykel. Det innebär att vi bidrar med kunskap från upprustning och modernisering av befintliga anläggningar och system till att utreda och planera för framtidens järnvägslösningar. Internationellt har vi bl.a. stor erfarenhet av snabbtågbanor och monorails. I dag är vi totalt 2 200 kollegor som enbart arbetar med järnvägsprojekt. Jorden runt.