Menu

El är så mycket större än bara elektricitet. Det vet vi på Atkins och erbjuder hjälp med kraft, belysning, växelvärme, lågspänning och andra anläggningar.

Vi använder ett brett utbud av beräkningsprogram till vår hjälp så som SIMPOW, FEBDOK, Elvis och Dialux. Vi är också duktiga på elfjärrstyrning, ett av få bolag i Sverige som kan erbjuda detta. Säkerhet är naturligtvis en stor del av el, speciellt förregling.

Kunskap på längden och tvären

Vi har lång och bred erfarenhet på Atkins och vi arbetar tätt mellan våra kontor i Sverige. Vårt framgångskoncept baseras på teknisk expertis, bred kompetens och en kultur där HUR är viktigare än VAD.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Projektera högspänningsnät
  • Kraftsystem utredning
  • EMC-utredning
  • Byggplatsuppföljning
  • Besiktning
  • Projekterar anläggning fjärrstyrning