Menu

Kontaktledning

Nästa gång du står och väntar på ett tåg, titta upp. Kontaktledning är ett område som våra experter brinner för och Atkins hjälper dig med samtliga bitar inom området.

Det mekaniska system som är kontaktledning, innefattar allt från fundament, stolpar, bryggor och utliggare. Hos oss får du de resurser som krävs för ett tryggt arbete inom kontaktledning.

Med kontakt enda till England

Vi är väldigt resursstarka på kontaktledning i Sverige och kan leverera allt från tidig utredning till byggledning. Vi är så väletablerade inom Atkins koncernen att vi kontinuerligt arbetar med UK, där vi bland annat arbetar med projektet Great Western Electrification program. Inom Atkins arbetar vi i vårt eget projekteringsverktyg i 3D, MSCats, som vi är stolta att vi själva tagit fram och utvecklat.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Behöriga myndighetsgranskare
 • Behöriga besiktningsmän
 • BEST-samordnare
 • Förfrågningsunderlag/ bygghandling
 • Byggledning/ byggplatsuppföljning
 • Kontaktledningskonstruktioner
 • Elsäkerhetsutbildning
 • Förstudier
 • Kapacitetsutredningar
 • Kostnadsbedömningar
 • Kravspecifikationer
 • Magnetfältsstudier
 • Projektledning
 • Riskanalyser
 • Järnvägsplan/ systemhandling
 • Systemstudier för matningsstationer
 • Kontaktledningsutbildningar
 • Utredningar