Menu

Mark och kanalisation

Atkins har inom järnvägsmark och kanalisation bred erfarenhet och unika specialkunskaper för hur mark och -kanalisationsanläggningar ska fungera inom samtliga anläggningstyper för spårbunden trafik.

Redan i projekteringsskedet av järnvägsmark och -kanalisation tänker vi på förvaltningsskedet för att skapa anläggningar som är underhållsvänliga. Vi har stor kunskap och erfarenhet för att skapa effektiva trafikeringslösningar som på bästa sätt utnyttjar de begränsade utrymmen som ofta råder för järnvägsmark och -kanalisation. Vi har även god kunskap kring lösningar för objekt som kräver inpassning i befintlig anläggning, inte minst avseende produktionsmetoder.

Samordnad projektering

För att lyckas med en samordnad teknisk lösning för ett järnvägsprojekt krävs en väl samordnad projektering vilket vi på Atkins satsar särskilt på. I stort finns det tekniska gränssnitt mellan alla teknikområden, vilka vi på Atkins har skapat bra rutiner för att samordna. Att teknikområde Järnvägsmark och Kanalisation kräver god samordning är naturligt eftersom flera teknikområden ska samsas om samma plats, några exempel är när det gäller fundamentsättning, grundläggning, underbyggnad samt kabelförläggning för alla olika objekt i anläggningen.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Beställarstöd
 • Teknisk rådgivning
 • Teknisk samordning
 • Kanalisationsprojektering
 • Järnvägsmarkprojektering
 • Terrängprojektering i 3D
 • Kabelförläggningsplaner
 • Samgranskning
 • Beställar-/ myndighetsgranskning
 • Besiktning i olika form
 • Byggledning
 • Entreprenadstyrning
 • Idéstudie/Förstudie/Samrådshandling
 • Systemhandling/Järnvägsplan
 • Förfrågningsunderlag/Bygghandling
 • Relationshandling/Förvaltningsdata
 • Utbildning