Menu

Konstbyggnad

Vi besiktar, projekterar, konstruerar och tar fram bygghandlingar för alla typer av konstbyggnader. Multidiciplinära projekt är vår specialitet vilket gör vårt erbjudande extra vasst. ​De konstruktioner vi tar fram är ofta en del av en större helhet och vi  levererar inte bara färdiga bygghandlingar, utan bidrar till mer effektiva projekt genom kortare ledtider, enkel projektadministration och vår förmåga att genomföra stora beräkningar.​

Brokonstruktion

Av oss får du hjälp med allt från cykelöverfarter till järnvägsbroar för de riktigt tunga lasterna. Uppbackade av vårt internationella nätverk kan vi ta de stora och utmanande projekten. Vi har konstruerat vägbroar i Abu Dhabi, byggt för järnvägsbolag i Hong Kong och bidragit med olika brokonstruktioner inför London OS 2012. ​Vi kan också hjälpa till med att besikta både nya och gamla konstbyggnader.​

Jobba hos oss

Kontakta oss