Menu
Konstbyggnad

Konstbyggnad

Vi tar oss an alla typer av konstbyggnadsprojekt och besiktar, projekterar, konstruerar och tar fram bygghandlingar. Multidiciplinära projekt är vår specialitet vilket gör vårt erbjudande extra vasst. ​De konstruktioner vi tar fram är ofta en del av en större helhet där vi bidrar till ökad effektivitet genom kortare ledtider, enkel projektadministration och vår förmåga att genomföra stora beräkningar. ​

Vi kan också hjälpa till med besiktning av både nya och gamla konstbyggnader. ​

Broar för allt

Hos oss får du hjälp med allt från cykelöverfarter till järnvägsbroar för de riktigt tunga lasterna. Uppbackade av vårt internationella nätverk kan vi ta de stora och utmanande projekten. Vi har konstruerat vägbroar i Abu Dhabi, byggt för järnvägsbolag i Hong Kong och bidragit med flera brokonstruktioner inför London OS 2012. ​

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss