Menu

Konstbyggnad

Optimerad konstruktion av broar, tunnlar, stödmurar​

Behöver du en ny bro? Vi besiktar, projekterar, konstruerar och tar fram bygghandlingar för alla typer av konstbyggnader – broar, stödmurar, viadukter och tunnlar. Och vi kan projektera såväl den stora motorvägsbron som den lilla överfarten av trä.​

Genom att vi erbjuder hela spannet av tjänster inom trafik och samhällsutveckling kan du hämta hem betydande synergier genom att anlita oss. Multidiciplinära projekt är vår specialitet vilket gör vårt erbjudande extra vasst. ​

En del av något större​

De konstruktioner vi tar fram är ofta en del av en större helhet – en väg eller järnväg – vilket gör att vi inte bara levererar färdiga bygghandlingar utan bidrar till effektivare projekt genom kortare ledtider, enkel projektadministration och vår förmåga att genomföra stora beräkningarna.​

Optimerade projekt​

Och eftersom vi allt oftare är rådgivare och underkonsulter åt privata byggföretag i olika totalentreprenader vet vi vad som krävs för att optimera varje enskilt projekt. Vi bidrar med allt från smarta konstruktioner som påskyndar själva byggprocessen till att anlita vårt kontor i Indien för massberäkningar av betong och armering.​

Kontakta oss