Menu

Inom Atkins får du tillgång till en gedigen kompetens inom brokonstruktion. Allt från motorvägs- och järnvägsbroar till gång- och cykelöverfarter i betong, trä, stål eller i form av samverkanskonstruktioner. Med det följer att vi har kunskapen att besikta både nya och gamla konstbyggnader.​

Stora eller små projekt – av oss får du hjälp med såväl cykelöverfarter som järnvägsbroar för de riktigt tunga lasterna. Uppbackade av Atkins internationella nätverk kan vi dessutom ta de stora och utmanande projekten. Vi har konstruerat vägbroar i Abu Dhabi, byggt för järnvägsbolag i Hong Kong och bidragit med olika brokonstruktioner inför London OS 2012. ​

20 000 sidor av beräkningar​

Vi har den kapacitet som krävs för att hantera komplicerade och mycket omfattande beräkningar. Det kan handla om att ta fram 20 000 sidor av bärighetsberäkningar eller göra masskalkyler inför ett stort betongjobb. ​

Långt bort och nära​

Genom att vi arbetar gränslös får du tillgång till den kompetens som matchar ditt uppdrag bäst. Och det oavsett om vi bemannar ett besiktningsuppdrag med specialister från Storbritannien, låter vårt kontor i Indien ta hand om massberäkningar av betong och armering eller låter våra konstruktörer i Malmö lägga sista handen vid en motorvägsbro över E4:an.