Menu
Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

Med våra landskapsarkitekter får du ett team av innovativa kreatörer med fokus på bra design och hållbara lösningar. Du får utformningsförslag som är estetiskt relevanta för den aktuella platsen och samtidigt genomförbara ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart perspektiv.

Projekten sträcker sig från övergripande planer och program till detaljprojektering. Vi planerar och gestaltar städer, vägar, stadsrum, gator, parker, bostadsgårdar, lekplatser, stationsmiljöer, skolgårdar, hållplatser och mycket mer.

Vi utmanar och söker nya lösningar

Att ifrågasätta och utmana invanda tankegångar är en självklarthet för oss. Tillsammans med dig formulerar vi ett gemensamt mål och tar fram förslag som grundar sig på en tydlig och stark idé. Hela tiden med avstamp i analys av samtida trender och utmaningar. Vi vill ligga i framkant.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Gestaltningsprogram
  • Utformningsförslag och förfrågningsunderlag
  • Stadsplaner och strukturplaner
  • Förtätningsstudier
  • Växtförslag
  • Skuggdiagram
  • Kostnadskalkyler
  • Erfarenhetsbedömningar
  • Visionsbilder/ Illustrationer och 3D-visualiseringar
  • Studieresor och undervisning
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss