Menu

Landskapsarkitektur

När du väljer att anlita våra landskapsarkitekter får du tillgång till formgivare med fokus på god design och hållbara lösningar – ett team av kreatörer som är kända för sitt innovativa och okomplicerade arbetssätt.

Atkins landskapsarkitekter har genom åren vunnit ett flertal tävlingar samt genomfört en mängd framgångsrika, viktiga och komplexa stadsbyggnads- och utformningsprojekt. Som landskapsarkitekter på Atkins tar vi ansvar för att våra utformningsförslag är estetiskt relevanta för den aktuella platsen samt att de är genomförbara ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart perspektiv.

Arbetet sker ofta i team där våra landskapsarkitekter arbetar tätt med olika teknikslag och kollegor inom miljö, spår, trafik, väg, VA, belysning mm. Landskapsarkitekten har i många fall en nyckelroll- som ansvarig för gestaltningsfrågorna men även som samordnare internt och mot beställare.

Projekten sträcker sig från stora övergripande planer och program i tidiga skeden till detaljprojektering. Vi planerar och gestaltar städer, vägar, stadsrum, gator, parker, bostadsgårdar, lekplatser, stationsmiljöer, skolgårdar, hållplatser och mycket mer.

Utmanar gamla idéer

I den kreativa processen har vi som vana att ifrågasätta och utmana invanda tankegångar. Tillsammans med dig som beställare formulerar vi ett gemensamt mål och tar fram utformningsförslag som grundar sig på en tydlig och stark idé. Hela tiden med avstamp utifrån en ständigt uppdaterad analys av samtida trender och utmaningar. Vi vill ligga i framkant.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Gestaltningsprogram
 • Utformningsförslag
 • Förfrågningsunderlag
 • Stadsplaner
 • Strukturplaner
 • Förtätningsstudier
 • Växtförslag
 • Skuggdiagram
 • Kostnadskalkyler
 • Erfarenhetsbedömningar
 • Visionsbilder/ Illustrationer
 • 3d-Visualiseringar
 • Studieresor
 • Undervisning

Kontakta oss