Menu
Produced plans, specifications, and estimates for 
the westbound approach structure, which spans from Oakland to the main span bridge that ends on Yerba Buena Island in 
San Francisco Bay. The cast-in-place concrete box girder approach structure consists of 12 spans divided into 4 frames. The foundations of two frames are located underwater in 
the soft bay mud, requiring a special foundation design. 
The final structure meets the latest California Department 
of Transportation seismic design criteria for bridges.

Mark, vatten och geoteknik

Under ytan med mark, vatten och geoteknik

Det är under jorden det händer och där är Atkins rådgivare inom mark, vatten och geoteknik. Vi utreder tidiga skeden, projekterar och är med i genomförandeskedet.

Vi arbetar med komplexa teknikprojekt där vi säkerhetsställer förutsättningar och tekniken under mark. Som verktyg använder vi gärna 3D för att bland annat kunna samordna ledningar med konstruktioner under mark. Inom anläggningsprojekt är det viktigt att arbeta i en tajt organisation med ett tätt samarbete mellan de olika teknikområdena. Ett arbetssätt vi är vana vid på Atkins, som vi har vilja och förutsättningar att utveckla ytterligare.

Tidig påverkan = hållbara lösningar

Vi ser att det är viktigt att i tidigt skede lyfta frågor som ledningssystemens utformning, grundläggningsförhållanden och avvattning.  Detta gör vi tillsammans med andra viktiga kompetenser som arkitekter, landskapsarkitekter och trafikutredare. Att vara med i tidiga skeden och påverka med kompetenserna mark, vatten och geoteknik gör att vi  bidrar till ett hållbart samhälle. Vi lägger också stor vikt på kvalitet. En bra kombination för att leverera bra och genomarbetade projekt till dig som kund.

Kontakta oss