Menu

Ledningssamordning

Under mark är ett det ett virrvarr av ledningar och när det känns som den mest omöjliga knut att reda ut, finns Atkins där och hjälper till att strukturera bland VA-, el-, fjärrvärme-, tele-, vattenledningar…

I tekniskt komplexa projekt strukturerar och planerar vi nya ledningsslag i exploateringsområden, vi undersöker nya lösningar och tar fram nya ledningssystem. Vi löser projektledarrollen till dig och driver och håller ihop projekten med samtliga ledningssystem.

Proaktiva rådgivare

Vi ser att det är viktigt att komma in tidigt i projekten och med vår expertkunskap kunna påverka. Vi tittar på lösningar om ledningar behöver flyttas eller nyförläggas och med ett proaktivt arbetssätt kan vi minska onödiga kostnader för dig. Genom att ha arbetat med ledningssamordning under ett flertal år har vi upparbetat ett bra samarbete med ledningsägare och är bekväma i deras arbetssätt, önskemål och krav för ledningssystemen. Detta ska sedan samordnas så det blir bra för samtliga ledningsslag, markägare och framtida utbyggnader.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Utredning tidigt skede
  • Kontakt med ledningsägare
  • Inventering av befintliga system
  • Omläggningar
  • Nyförläggning
  • Samordning mellan ledningssystem, konstruktioner mm.
  • Beställarstöd för kommunikation med ledningsägare
  • Framtagning av förfrågningsunderlag
  • Teknikstöd i genomförandeskede