Menu

Som rådgivare inom samhällsplanering måste vi tänka på att allt vi gör har en miljöeffekt. Hur vi planerar och bygger vårt samhälle, vad vi konsumerar, hur vi transporterar oss och vilka resurser vi därmed tar i anspråk – lokalt och globalt.

I takt med att uppdragen som rör samhällsbyggnad blir allt mer komplexa blir det allt vanligare att våra miljöspecialister tar täten i de olika projekten. Det gäller att göra rätt från början för att optimera ditt arbete med frågor som rör klimat, miljö och hälsa.

Miljöarbete i både privat och offentlig sektor

Inom Atkins utför vi miljökonsekvensbeskrivningar och riskanalyser i samband med planering och projektering i allt från stora järnvägsprojekt till mindre ombyggnationer i stadskärnor. Vi ger dig råd för att minska miljöbelastningen. Och vi arbetar med miljöanpassning av samhällets tekniska system för bland annat VA och avfall. Oavsett om du arbetar inom privat, kommunal eller statlig sektor bidrar vi med att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp olika miljöprojekt. Allt med en hållbar utveckling som mål.

Teknik och miljöhänsyn – en helhet

Genom vårt tvärvetenskapliga arbetssätt kan vi väva in miljöhänsynen i allt vi gör. Vi har en mycket bred kompetens inom miljöområdet och samarbetar ofta med spårtekniker, samhällsplanerare och anläggningstekniker. För oss går teknik och miljöhänsyn hand i hand.

Kontakta oss