Menu
Medarbetare i grön park

Allt vi gör har en miljöeffekt; hur vi planerar och bygger vårt samhälle, vad vi konsumerar, hur vi transporterar oss och vilka resurser vi tar i anspråk, både lokalt och globalt. Det gäller att göra rätt från början för att optimera arbetet med klimat, miljö och hälsa.

Vi utför miljökonsekvensbeskrivningar och riskanalyser i samband med planering och projektering i allt från stora järnvägsprojekt till mindre ombyggnationer i stadskärnor. Genom vårt tvärvetenskapliga arbetssätt väver vi in miljöhänsynen i allt vi gör. För oss går teknik och miljöhänsyn hand i hand.

MKB och tillstånd

Vi utreder aktuella miljöförhållanden, beskriver konsekvenser och föreslår åtgärder. Vi hjälper till med allt från naturvärden och förorenad markmiljö till att bedöma konsekvenserna för vår kulturmiljö. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • MKB för vägplan
 • MKB för järnvägsplan
 • MKB för detaljplan
 • MKB för översiktsplan
 • Tillståndsansökan och MKB för miljöfarlig verksamhet
 • Tillståndsansökan och MKB för vattenverksamhet
 • Tillståndsansökan och MKB för skyddade natur- och vattenområden

Avfall

Avfall kan både vara till skada och nytta. Vi hjälper dig att maximera värdet och minimera problemen genom att ta vara på material och energiinnehåll på bästa sätt. Vi hjälper dig med utredningar i liten och stor skala, från fastighets- till nationell nivå. Vår erfarenhet av kvalitetsarbete kommer väl till pass när entreprenader ska följas upp och revideras. Hälso- och arbetsmiljöfrågor ligger dessutom högt på vår agenda. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Avfallsplaner
 • Utredningar från fastighetsnivå till nationellnivå
 • Strategiska utredningar
 • Avfallstaxor
 • Enkätundersökning
 • Plockanalys
 • Entreprenad uppföljning/upphandling

Jobba hos oss

Kontakta oss