Menu

Avfall kan både vara till skada och nytta. Vi hjälper dig att maximera värdet och minimera problemen med olika restprodukter. Och det gör att du kan bli en vinnare i kretsloppet genom att ta vara på material och energiinnehåll på bästa sätt.

Tillsammans kan vi optimera det ekonomiska, miljömässiga och sociala utfallet av din avfallshantering – att göra dig till en riktig återvinnare. Vi hjälper dig med utredningar i liten och stor skala, från fastighets- till nationell nivå. Vår erfarenhet av kvalitetsarbete kommer väl till pass när entreprenader ska följas upp och revideras. Hälso- och arbetsmiljöfrågor ligger dessutom högt på vår agenda.

Stor avfallskompetens

Våra konsulter har lång och bred erfarenhet av olika delar av avfallshanteringen. Vi arbetar nära våra kollegor i UK och utnyttjar vår styrka i koncernen och har stort informationsutbyte med våra utländska kollegor.

Det här kan vi göra tillsammans med dig

  • Avfallsplaner
  • Utredningar från fastighetsnivå till nationellnivå
  • Strategiska utredningar
  • Avfallstaxor
  • Enkätundersökning
  • Plockanalys
  • Entreprenad uppföljning/upphandling