Menu
epa02727213 Seagulls fly over a waste disposal in Kesennuma, Miyagi Prefecture, northeastern Japan, 11 May 2011. The 11 March earthquake and tsunami turned entire coastal cities into rubble creating an estimate amount of 100 million tons of waste. Such an amount will have an impact of the recovery speed and on the environment of the affected area.  EPA/FRANCK ROBICHON

Avfall kan både vara till skada och nytta. Vi hjälper dig att maximera värdet och minimera problemen med olika restprodukter. Och det gör att du kan bli en vinnare i kretsloppet genom att ta vara på material och energiinnehåll på bästa sätt.

Tillsammans kan vi optimera det ekonomiska, miljömässiga och sociala utfallet av din avfallshantering – att göra dig till en riktig återvinnare. Vi hjälper dig med utredningar i liten och stor skala, från fastighets- till nationell nivå. Vår erfarenhet av kvalitetsarbete kommer väl till pass när entreprenader ska följas upp och revideras. Hälso- och arbetsmiljöfrågor ligger dessutom högt på vår agenda.

Stor avfallskompetens

Våra konsulter har lång och bred erfarenhet av olika delar av avfallshanteringen. Vi arbetar nära våra kollegor i UK och utnyttjar vår styrka i koncernen och har stort informationsutbyte med våra utländska kollegor.

Det här kan vi göra tillsammans med dig

  • Avfallsplaner
  • Utredningar från fastighetsnivå till nationellnivå
  • Strategiska utredningar
  • Avfallstaxor
  • Enkätundersökning
  • Plockanalys
  • Entreprenad uppföljning/upphandling