Menu

MKB och tillstånd

Vi är med och bygger ett samhälle för framtiden och tar vårt arbete med miljön på största möjliga allvar. Genom att hjälpa dig med miljökonsekvenser är vi med och bygger ett hållbart samhälle.

Vi utreder aktuella miljöförhållanden och beskriver konsekvenser och föreslår åtgärder. Vi hjälper till med allt från naturvärden och förorenad markmiljö till att bedöma konsekvenserna för vår kulturmiljö.

Täta samarbeten

Vi arbetar nära tillsammans med våra kollegor från andra teknikområden och gör exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar i både i väg- och järnvägsplaner samt utformar miljörelaterade tillståndsansökningar av olika slag. Vi arbetar brett över våra kontorsgränser och värdesätter samarbete och god sammanhållning med såväl våra kollegor som dig som kund. Genom ett nära samarbete med våra kunder och en kontinuerlig dialog kan vi leverera de bästa lösningarna.

Detta kan vi göra tillsammans med dig:

  • MKB för vägplan
  • MKB för järnvägsplan
  • MKB för detaljplan
  • MKB för översiktsplan
  • Tillståndsansökan och MKB för miljöfarlig verksamhet
  • Tillståndsansökan och MKB för vattenverksamhet
  • Tillståndsansökan och MKB för skyddade natur- och vattenområden