Menu

Spårväg

På spåret med Atkins

Atkins har en särställning inom komplexa spårvägsuppdrag och hanterar samtliga delar som ingår i ett projekts olika skeden.

När vi är med och projekterar en spårväg är vi samtidigt del av ett samhällsbyggnadsprojekt i vidare mening, ofta i befintliga stadsmiljöer. Vi erbjuder dig all den specialistkunskap som krävs inom spår, kontaktledning, signal- och växelstyrning, strömförsörjning/ likriktarstationer, gata/väg, miljö och geoteknik samt med tillsyn och kontroller av kollektivtrafiksignaler. Vi hjälper dig att granska trafikförslag, riskanalyser vid nybyggnation av spårväg, tillstånd och godkännande av spåranläggningar och mycket mer.

Vi är unika

I Sverige är vi en av få aktörer som kan simulera elkraft i spår med verktyget SIMPOW, något som vi levererar runt om i världen. Vi arbetar tätt med kollegor från vår globala koncern och kan därför leverera lösningar som ännu bara är beprövade internationellt.

Vi har lång och gedigen efterenhet av spårväg på Atkins med bland annat projektering, planering, underhåll och säkerhet. Vi finns där spårväg finns i Norden och bistår med kompetens i hela flödet.

Kontakta oss