Menu
Spårväg

Spårväg


Hos oss hittar du den specialistkunskap som krävs inom spår, kontaktledning, signal- och växelstyrning, strömförsörjning/ likriktarstationer, gata/väg, miljö och geoteknik. Vi kan också hjälpa till med tillsyn och kontroll av kollektivtrafiksignaler, granskning av trafikförslag, riskanalyser vid nybyggnation av spårväg, tillstånd och godkännande av spåranläggningar och mycket mer.

I Sverige är vi en av få aktörer som kan simulera elkraft i spår med verktyget SIMPOW, något som vi levererar globalt.

BEST

Vi hittar de bästa platserna för fästen till kontaktledningar i stadsmiljö och känner till de olika komponenter som behövs ta hänsyn till. Vi är lika bra på rådgivning för signal i gatumiljö och egen banvall som för el, kontaktledning eller spår. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Förstudie/trafikförslag
 • Projektering, byggledning och projektledning
 • Drift/underhållsplan och underlag till detaljplan
 • Trafik
 • Expertstöd/beställarstöd
 • Utredningsarbete, besiktning och granskning
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandling
 • Utbildning säkerhetsutbildning

Rådgivning inom teknik och säkerhet

Vi har kunskap om de komplexa regelverk som gäller för spårinnehavare och för trafikutövare och kan leverera expertstöd och agera representanter åt kommun. Dessutom utbildar vi i säkerhet; utför administration, examination av säkerhetspersonal och certifiering. Vi gör också kontroller i fält och ser till att spårarbetare uppfyller säkerhetskraven och har rätt utbildning. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Simulering
 • Tillbud och olycksutredning
 • Förstudie/trafikförslag
 • Projektering, byggledning och projektledning
 • Drift/underhållsplan
 • Trafik
 • Expertstöd/beställarstöd
 • Underlag detaljplan, förfrågningsunderlag och bygghandling
 • Utredningsarbete
 • Besiktning och granskning
 • Utbildning säkerhetsutbildning
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss