Menu

Spårväg

När vi är med och projekterar en spårväg är vi del av ett samhällsbyggnadsprojekt i vidare mening, ofta i befintliga stadsmiljöer. Vi erbjuder dig all den specialistkunskap som krävs inom spår, kontaktledning, signal- och växelstyrning, strömförsörjning/ likriktarstationer, gata/väg, miljö och geoteknik samt med tillsyn och kontroller av kollektivtrafiksignaler. Vi hjälper dig att granska trafikförslag, riskanalyser vid nybyggnation av spårväg, tillstånd och godkännande av spåranläggningar och mycket mer. I Sverige är vi en av få aktörer som kan simulera elkraft i spår med verktyget SIMPOW, något som vi levererar globalt.

BEST

Projekteringen för spårväg är speciell.  Vi hittar de bästa platserna för fästen till kontaktledningar i stadsmiljön och vi känner väl till de komponenter man måste ta hänsyn till. Vi är lika bra på rådgivning för signal i gatumiljö eller egen banvall som för el, kontaktledning eller spår. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Förstudie/trafikförslag
 • Projektering
 • Byggledning
 • Drift/underhållsplan
 • Trafik
 • Projektledning
 • Expertstöd/beställarstöd
 • Underlag detaljplan
 • Utredningsarbete
 • Besiktning
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandling
 • Granskning
 • Utbildning säkerhetsutbildning

Rådgivare inom teknik och säkerhet

Vi har kunskap och kompetens om de komplexera regelverk som gäller för spårinnehavare och för trafikutövare.  Vi levererar expertstöd och agerar representanter åt kommun. Vi  utbildar i säkerhet, utför administration, examination av säkerhetspersonal och certifiering. Och utför kontroller i fält och ser till att spårarbetare uppfyller säkerhetskraven och har rätt utbildning. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Simulering
 • Tillbud och olycksutredning
 • Förstudie/trafikförslag
 • Projektering
 • Byggledning
 • Drift/underhållsplan
 • Trafik
 • Projektledning
 • Expertstöd/beställarstöd
 • Underlag detaljplan
 • Utredningsarbete
 • Besiktning
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandling
 • Granskning
 • Utbildning säkerhetsutbildning

Jobba hos oss

Kontakta oss