Menu

BEST på spårväg

Vi är faktiskt bäst på best. Vi har helt unik kompetens som rådgivare på spårväg i Sverige.

Projekteringen för spårväg är speciell och det finns inte alltid färdiga system att plocka in men vi har bred kompetens och ett sinne för kreativitet för att lösa uppdraget. Vi är bland annat bäst på att hitta de bästa platserna för fästen till kontaktledningar i stadsmiljön eller hantera spår med alla de komponenterna man måste ta hänsyn till och som det krävs att man har kännedom om.

Styrkan och bredden

Vår styrka som bolag är att vi har all kompetens som krävs för att lösa alla delar, oavsett vad det gäller. Vi är lika bra på rådgivning på signal i gatumiljö eller på egen banvall som på el, kontaktledning eller spår.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Förstudie/trafikförslag
 • Projektering
 • Byggledning
 • Drift/underhållsplan
 • Trafik
 • Projektledning
 • Expertstöd/beställarstöd
 • Underlag detaljplan
 • Utredningsarbete
 • Besiktning
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandling
 • Granskning
 • Utbildning säkerhetsutbildning