Menu

Teknik & säkerhet på spårväg

Vi är ensamma i vårt slag som rådgivare inom teknik och säkerhet i Sverige. Vi levererar expertstöd och agerar representanter åt kommun.

Vi är unika inom vårt område med kunskap och kompetens om de komplexera regelverk som gäller för spårinnehavare och för trafikutövare. Vår säregenhet består bland annat av vår kunskap om de komplexa regelverk som styr. Vi är ingen myndighet men vi agerar beställarstöd och har idag uppdraget som kommunens talesperson när det gäller signalering, skyltsättning etc. för spårväg och expertis när det gäller kollektivtrafiksignaler.

Vi utbildar för en säker spårväg

Vi utbildar i säkerhet och utför även administration, examination av säkerhetspersonal och certifiering. Vi utför även kontroller ute i fält och ser till så de som arbetar på spår uppfyller alla krav på säkerhet och innehar rätt utbildning. Vår kompetens består även i ha stenkoll på alla komplexa regler som finns gällande spårinnehav och trafikutövning. Vi är den rådgivare i Sverige som reviderar TRI, Trafikinstruktion på spårväg, varje år för exempelvis Trafikkontoret i Göteborg.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Simulering
 • Tillbud och olycksutredning
 • Förstudie/trafikförslag
 • Projektering
 • Byggledning
 • Drift/underhållsplan
 • Trafik
 • Projektledning
 • Expertstöd/beställarstöd
 • Underlag detaljplan
 • Utredningsarbete
 • Besiktning
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandling
 • Granskning
 • Utbildning säkerhetsutbildning