Menu
Trafik- och samhällsplanering

Trafik och samhälle

Hos oss hittar du experter som hjälper dig att analysera, utreda och planera samhällsförändringar. Vi arbetar med allt från stora infrastruktursatsningar till hållbar utveckling av våra städer.

Trafikplanering – en balansgång

Trafikplanering handlar om att balansera miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer genom att ta fram effektiva lösningar för kollektivtrafik, cykelbanor, gångstråk och vägnät. Med insiktsfull trafikplanering skapar vi utrymmen för mänskliga möten samtidigt som städerna kan bli säkrare och tryggare. För att nå bästa resultat arbetar vi tillsammans med våra samhällsplanerare, landskapsarkitekter och väg- och gatuprojektörer. Vi tar fram trafikprognoser, genomför trafiksimuleringar, gör stråkplanering och trafikanalyser samt utreder frågor som rör trafikalstring och färdmedelsfördelning. Det här kan vi hjälpa dig med: 

 • Förstudier/idéstudier
 • Åtgärdsvalsstudier, stråkstudier
 • Trafikanalys- och simulering, fotgängaranalys (space syntax), tillgänglighetsanalys
 • Mobility Management
 • Utredningar för parkering, Kapacitet- och framkomlighet, kollektivtrafik, buller, trafiksäkerhet m.m.
 • Väg- och gatuutformning
 • Kostnadsbedömningar
 • Successiv kalkylering

Samhällsplanering för framtiden

Våra samhällsplanerare hjälper till med planering, analyser och utredningar med målet att skapa ett hållbart samhälle. Vi tar fram allt från översiktsplaner till fotgängaranalyser. Vi samarbetar med kollegor både nationellt och internationellt och har ett stort nätverk av underkonsulter. Allt för att hitta rätt kompetens och lösningar för ditt projekt. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Strukturplan, fördjupad översiktsplan samt detaljplan
 • Konsekvensbeskrivningar för miljö, socialt och barn
 • Åtgärdsvalsstudie
 • Fotgängaranalys
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss