Menu

Trafik och samhällsplanering

Läs mer

Våra samhälls- och trafikplanerare hjälper dig med planering, analyser och utredningar i syfte att skapa och utveckla ett hållbart samhälle.

Hos oss får du hjälp med att i alla skeden analysera, utreda och planera samhällsförändringar. Vi arbetar med allt från stora infrastruktursatsningar till social hållbarutveckling i våra städer.

Innovativa arbetssätt

Vi jobbar stort och smått, brett och smalt och har därför utvecklat en mycket bred kompetens inom olika skeden i planeringsprocessen. Vi arbetar tvärs över våra kontor- och teknikgränser och har därav en förmåga att bemanna våra projekt utefter helt rätt kompetens. Vi arbetar innovativt och tänker i nya banor vilket leder till nya lösningar och angreppssätt på frågorna som vi ställs inför. Vi vill utveckla samhället tillsammans med dig!

Kontakta oss