Menu

Samhällsplanering

Våra samhällsplanerare hjälper till med planering, analyser och utredningar i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Vi arbetar tillsammans med dig som kund och hjälper till att ta fram allt från översiktsplaner till fotgängaranalyser. Genom ett nära samarbete med våra kunder och vårt fokus på hög kvalitet kan vi leverera hållbara och innovativa lösningar.

Bred kompetens och stort nätverk

Nätverkade internt såväl som externt är centralt hos oss och genom att arbeta över gränserna utvecklar vi en bred kompetens. Vi är lyhörda och arbetar både nationellt och internationellt och kan därav utbyta kunskap, kompetens och erfarenhet mellan kollegor i hela världen. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter och kan med det erbjuda samhällsplanering på längden och tvären.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Strukturplan
  • Fördjupad översiktsplan
  • Detaljplan
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Sociala konsekvensanalyser
  • Barnkonsekvensbeskrivning
  • Åtgärdsvalsstudie
  • Fotgängaranalys