Menu

Väg och gata

Vi tar dig från A till B på vägar och gator

Vi ritar det trafikanterna färdas på samtidigt som vi hjälper till med att reda ut regelverket. Vi tar fram förfrågningsunderlag, hjälper till med total- och utförande entreprenad. Helt enkelt allt från väg- och järnvägsplaner till rådgivning under byggskedet.

Våra projektörer samordnar mellan olika teknikområden samlar in information från ingenjörer, trafikplanerare, samhällsplanerare och landskapsarkitekter.  Tillsammans med de olika områdena syr vi ihop projekten. Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Förprojektering till planer
  • Utredningar
  • Projektering
  • Förfrågningsunderlag
  • Höjdsättning
  • Geometrisk utformning
  • Kostnadsberäkningar
  • Massdisposition
  • Relationshandlingar
  • Stöd under byggskede

Jobba hos oss

Kontakta oss