Menu
Väg och gata

Väg och gata

Vi tar dig från A till B på vägar och gator


Här hittar du stöd för allt från väg- och järnvägsplaner till rådgivning under byggskedet. Vi hjälper dig med ritningar, regelefterlevnad, förfrågningsunderlag samt total- och utförande entreprenad.

Våra projektörer samordnar teknikområden och samlar in information från ingenjörer, trafikplanerare, samhällsplanerare och landskapsarkitekter. Det ger bra och effektiv koordinering av projekten.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Förprojektering till planer
  • Utredningar
  • Projektering
  • Förfrågningsunderlag
  • Höjdsättning
  • Geometrisk utformning
  • Kostnadsberäkningar
  • Massdisposition
  • Relationshandlingar
  • Stöd under byggskede
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss