Menu

Väg- och gatuprojektering

Atkins hjälper till att utforma ett fungerande väg- och gatunät eftersom vi är höjdare att arbeta i flera olika utredningsskeden och tillsammans över teknikområdena.

Vi ritar det trafikanterna färdas på samtidigt som vi hjälper till och reder ut regelverket. Vi tar fram förfrågningsunderlag, hjälper till med total- och utförande entreprenad. Vi arbetar med allt i från väg- och järnvägsplaner till rådgivning under byggskedet.

Projektören – spindeln i nätet

Våra projektörer samordnar mellan olika teknikområden och är proffs på att samla in information och tillsammans med de olika områdena syr vi ihop projekten. Vi arbetar brett över både våra teknikgränser men också över våra kontorsgränser.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Förprojektering till planer
  • Utredningar
  • Projektering
  • Förfrågningsunderlag
  • Höjdsättning
  • Geometrisk utformning
  • Kostnadsberäkningar
  • Massdisposition
  • Relationshandlingar
  • Stöd under byggskede