Menu

Arbetsmiljö

Hållbart med arbetsmiljön i topp

Inom Atkins Sverige ligger vi i den absoluta världstoppen när koncernen gör sina återkommande medarbetarundersökningar. Och med låga sjuktal bygger vi ett hållbarare företag.​

Det ska vara kul på jobbet. Då blir vi friskare, trivs bättre och gör ett vassare arbete. Genom de medarbetarundersökningar vi genomför får vi ett Employee Engagement Index (EEI) som ger oss klara besked om att vi gör något väldigt rätt inom Atkins. ​Mätetalet ger svart på vitt om hur vi mår internt och i relation till våra systerbolag inom koncernen. Dessutom får vi besked om hur vi står oss i förhållande till konkurrenter inom vår bransch.​

Sverige i topp​

För Atkins Sverige har de senaste årens mätningar varit mycket uppmuntrande. Vi har gått från branschsnitt 55 till att stabilt ligga på ett resultat över 70. Internt inom Atkins är vårt index i Sverige ett av de högsta resultaten inom hela Atkins-koncernen –  worldwide. ​

Tack för rekommendationen​

Extra uppmuntrande är det att vi rankas högt när det gäller medarbetarnas vilja att rekommendera oss som arbetsgivare och intresse att engagera sig i Atkins framgångsresa. Vi upplevs också som en mycket säker och trygg arbetsplats. Och vår förmåga att agera som ett team är stort – allt enligt våra egna medarbetare.​

Positiva avtryck​

Vi är övertygade om att vårt obyråkratiska sätt och vår platta organisation gör avtryck i vardagen och bidrar till de goda resultaten. För oss är det viktigt att erbjuda arbetsplats med högt i tak, där det finns utrymme för utveckling. Undersökningen visar att vi lever som vi lär.

Hög frisknärvaro​

Att göra undersökningar är ett sätt att mäta kvaliteten på arbetsmiljön. Ett annat sätt är att titta närmare på frisknärvaron. Inom Atkins Sverige ligger den på runt 97,5 % vilket vi är mycket stolta över.

Vi tror på att följa upp vår arbetsmiljö ofta. Varannan vecka känner vi av läget genom ett webbaserat stresshanterings- och hälsopromotionsverktyg – ett verktyg som dels ger oss status på vår personliga hälsa, dels en bild av läget i hela organisationen.

KONTAKT

AKTUELLT