Menu

Arbetsmiljö

Hållbart med arbetsmiljön i topp

Atkins Sverige ligger i den absoluta världstoppen när koncernen gör sina återkommande medarbetarundersökningar.

Det ska vara kul på jobbet. Då blir vi friskare, trivs bättre och gör ett vassare arbete. Genom de medarbetarundersökningar vi genomför får vi  klara besked om att vi gör något väldigt rätt. ​Mätetalet visar svart på vitt hur vi mår.

Tack för rekommendationen​

Extra uppmuntrande är det att vi rankas högt när det gäller medarbetarnas vilja att rekommendera oss som arbetsgivare och intresse att engagera sig i vår framgångsresa. Vi upplevs också som en mycket säker och trygg arbetsgivare. Och vår förmåga att agera som ett team är stort – allt enligt våra egna medarbetare.​

Positiva avtryck​

Vi är övertygade om att vårt obyråkratiska sätt och platta organisation gör avtryck i vardagen och bidrar till de goda resultaten. För oss är det viktigt att erbjuda en arbetsplats med högt i tak och utrymme för utveckling. Undersökningen visar att vi lever som vi lär.

Hög frisknärvaro​

Att göra undersökningar är ett sätt att mäta kvaliteten på arbetsmiljön. Ett annat sätt är att titta närmare på frisknärvaron. Hos oss ligger den runt 97,5 %, vilket vi är mycket stolta över.

Vi följer upp vår arbetsmiljö ofta. Varannan vecka känner vi av läget genom ett webbaserat stresshanterings- och hälsopromotionsverktyg – ett verktyg som dels ger oss status på vår personliga hälsa, dels en bild av läget i hela organisationen.