Menu

Karriärvägar

Utvecklingen av våra medarbetare är avgörande för vår framgång och vår strävan att vara Sveriges bästa rådgivare. För att uppnå och bibehålla denna vision fokuserar vi på att utveckla våra kompetenser och prestationer.

Vår framgång avgörs av vår förmåga att leverera projekt, lösningar och tjänster på ett professionellt sätt och som uppfyller våra kunders förväntningar och behov. För att lyckas utmärka oss inom de områden vi arbetar, behöver vi vara kompetenta, professionella och motiverade. Genom att uppmärksamma goda prestationer skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att vilja göra sitt bästa och utvecklas, vilket får en att förstå vikten av sitt personliga bidrag till verksamheten.

På Atkins är vi alla rådgivare, oavsett roll, erfarenhet eller organisatorisk tillhörighet. Det är vår minsta gemensamma nämnare i hur vi agerar och hur vi beter oss.

Att vara rådgivare på Atkins innebär att ha ett stort kundfokus, göra sitt bästa för att uppnå kundens förväntan, att vara del av ett lag, att bygga nätverk internt och externt, dela med sig av kompetens och erfarenhet, samarbeta och erbjuda våra kunder hela vår kompetens, att ta ansvar för sitt eget arbete, att förstå hur vi gör lönsamma affärer, hålla vad vi lovar både internt och externt och ha riktigt roligt.

Hur kan din personliga utveckling se ut på Atkins?

Det finns inte bara ett svar på denna fråga då en karriär på Atkins kan innebära många saker.

Vi har identifierat tre karriärvägar – Specialist, Uppdragsledare och Chef. Utifrån dessa karriärvägar finns ett ramverk som stöd i din personliga utveckling. Du kan navigera genom de tre vägarna, inte bara i en utan även mellan de olika karriärvägarna. Alla tre karriärvägarna är lika viktiga för vår framgång att leverera god kvalitet till våra kunder.

Vi strävar efter en välutvecklad och definierad arbetsmiljö, som i sin tur skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna utvecklas och bli kompetenta rådgivare. För att underlätta detta har vi tagit fram VAD som är viktigt och utmärkande för respektive karriärväg och även HUR vi skall göra det.

Spännande projekt just nu