Menu

Karriärvägar

Vi strävar efter att vara Sveriges bästa rådgivare. För att nå vår vision fokuserar vi på att utveckla våra kompetenser och prestationer.

Vår framgång avgörs av vår förmåga att leverera projekt, lösningar och tjänster på ett professionellt sätt och som uppfyller våra kunders förväntningar och behov. För att utmärka oss behöver vi vara kompetenta, professionella och motiverade. Genom att uppmärksamma goda prestationer skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att vilja göra sitt bästa och utvecklas, vilket får en att förstå vikten av sitt personliga bidrag till verksamheten.

Vi är alla rådgivare, oavsett roll, erfarenhet eller organisatorisk tillhörighet. Det är vår minsta gemensamma nämnare i hur vi agerar och hur vi beter oss.

Vi är alla rådgivare

Att vara rådgivare hos oss innebär att ha ett stort kundfokus, göra sitt bästa för att uppfylla kundens förväntan, vara del av ett lag, dela med sig av kompetens och erfarenhet, ta ansvar för sitt eget arbete, förstå hur vi gör lönsamma affärer och alltid hålla vad vi lovar.  Och att ha riktigt roligt.

Din personliga utveckling 

Vi har identifierat tre karriärvägar – Specialist, Uppdragsledare och Chef. Utifrån dessa finns ett ramverk som stöd i din personliga utveckling. Du kan navigera genom de tre vägarna, inte bara i en utan även mellan de olika karriärvägarna. Alla tre karriärvägarna är lika viktiga.

Vi vill ha en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna utvecklas och bli kompetenta rådgivare. För att nå dit har vi definierat vad som är viktigt och utmärkande för respektive karriärväg, samt hur vi ska genomföra dessa delar.

Spännande projekt just nu