Menu

Trafiksamordning – E45, Västlänken & Hisingsbron

Atkins sköter Samordningen av trafiken under byggtiden för Göteborgs tre största infrastrukturprojekt.

Just nu och fram till 2021 pågår arbetet med tre stora infrastrukturprojekt i anknytning till Centralenområdet i Göteborg; Hisingsbron, Nedsänkningen av E45 och Västlänken. Projekten är på många punkter helt beroende av varandra. Utöver dessa tre projekt tillkommer utbyggnaden av bland annat Regionens hus, Region City samt ytterligare ett antal om- och nybyggnadsprojekt.

Uppdragets innehåll:

Arbete under 2017 vid Stadstjänarebron – del av arbetena med Hisingsbron och E45ans nedsänkning.

Bilaga-2017_1.4_Centralst

Trafikföringsprinciper för kollektivtrafik.