Menu
Smells like team spirit

Som rådgivare inom trafik och samhällsutveckling är vi perfekt rustade för en värld i förändring. Med flexibilitet, lagspel, kreativitet och ett internationellt nätverk i toppklass når vi lite längre.

I Sverige är Atkins den lilla konsulten med den globala spetskompetensen. Vår vision att vara landets bästa rådgivare inom trafik och samhällsutveckling. Totalt är vi närmre 18 300 medarbetare, med kollegor runt om i Europa, Nord Amerika, Mellanöstern och Asien. Det gör Atkins till ett av världens ledande ingenjörsföretag.

Roligare samarbeten

Med en maximalt flexibel organisation kan vi anpassa varje uppdrag till kundens unika behov. Och för att tala klarspråk: Vi säljer inte konsulttimmar, vi levererar väl fungerande projekt och en vass slutprodukt. Och det oavsett om vi tar fram en järnvägsplan, konstruerar en bro eller ritar på en ny torgmiljö.

Det innebär att vi inte bara levererar utredningar i tidiga skeden eller tar fram lösningar och konstruktioner med hög byggbarhet och kvalitet. Vi ska också vara lätta, effektiva och roliga att arbeta med. Som rådgivare förvaltar vi även ett förtroende – inte bara mot våra uppdragsgivare utan lika ofta gentemot samhällsmedborgare och kommande generationer.

Mer nytta per timme

Genom korta beslutsvägar, multidiciplinära team och oväntade samarbeten bygger vi in en dynamik i projekten. Som samhällsutvecklare är det också vår skyldighet att hushålla med allt från skattepengar och naturresurser till att undvika slöseri i alla dess former – tid, pengar och kompetens. Och det oavsett om vi är underleverantör i en totalentreprenad eller arbetar direkt mot stat, kommun eller privat näringsliv.