Menu
Studentmössa

Certifieringar

Hållbarhet, kostnadseffektivitet och kvalitet – våra certifieringar visar att vi håller vad vi lovar.

ISO 9001

En standard för kvalitetsledning – en certifiering som gör att vi kan matcha våra interna processer och ledningsfilosofi i syfte att optimera kundnyttan. Och det oavsett om det handlar om rådgivning, olika utredningar eller konkreta bygghandlingar.

ISO 14001

Är samlingsnamnet för de standarder som rör miljöledning och relaterade system. I grunden bygger vi en struktur för ständiga förbättringar.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 sätter standarden för hur vi som företag leder och arbetar med arbetsmiljöfrågor.

AKTUELLT

VÅRA PROJEKT