Menu

Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi har utvecklat vår affärsstrategi kring denna grundläggande princip; den ingår i varje aspekt av vårt arbete, från projektplanering till leverans. Vår verksamhet ska inte äventyra planetens framtid, eller de som lever på den.

Vi driver vår verksamhet på ett sätt som gynnar miljön, samhället och de globala och lokala ekonomierna, vilket gör det möjligt för oss att framtidssäkra verksamheten.

Strategin baseras på FN:s mål

Vår hållbara affärsstrategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och bygger på att vår prestation utvärderas mot en uppsättning av vetenskapsbaserade mål på hög nivå. Detta ger oss ett bredare perspektiv på hur vi definierar vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för vår verksamhet.

Vår strategi baseras på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Lokala ombud samt utbildning

I Sverige har vi ett miljö- och hållbarhetsombud på varje kontor. Alla anställda genomgår en grundläggande intern miljö- och hållbarhetsutbildning i början av sin anställning och vi har speciella interna hållbarhetsutbildningar för uppdrags- och anbudsledare samt för våra experter inom miljö och hållbarhet.

Mer och bättre kommunikation

Vi kommer att utveckla vår information kring vårt svenska hållbarhetsarbete här under 2020. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på våra globala sidor:

Atkins global

SNC-Lavalin global

Har du synpunkter eller vill veta mer?

Mejla oss på: hallbart@atkinsglobal.com