Menu

Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi har utvecklat vår affärsstrategi kring denna grundläggande princip; den ingår i varje aspekt av vårt arbete, från projektplanering till leverans. Vår verksamhet ska inte äventyra planetens framtid, eller de som lever på den. Vi driver vårt företag på ett sätt som gynnar miljön, samhället och de globala och lokala ekonomierna, vilket gör det möjligt för oss att framtidssäkra verksamheten.

Strategin baseras på FN:s mål

Vår hållbara affärsstrategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och bygger på att vår prestation utvärderas mot en uppsättning av vetenskapsbaserade mål på hög nivå. Detta ger oss ett bredare perspektiv på hur vi definierar vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för vår verksamhet. Vår strategi baseras på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Lokala ambassadörer samt utbildning

I Sverige har vi ett miljö- och hållbarhetsambassadör på varje kontor. Alla anställda genomgår en grundläggande intern miljö- och hållbarhetsutbildning i början av sin anställning och vi har speciella interna hållbarhetsutbildningar för uppdrags- och anbudsledare samt för våra experter inom miljö och hållbarhet.

Atkins Sverige​​ hållbarhetsmål 2021

  • ​​​​​Starta 100% av våra 20 hållbarhetsprojekt och vara klara med 80% (dvs 16 st) av dessa när året är slut.
  • Erbjud marknaden hållbara lösningar​
  • Minska vårt klimatavtryck i våra lokaler och resor
  • Inkludera hållbarhet i alla uppdrag

Atkins Europas hållbarhetsmål 2030

  • ​​Leverera marknadsledande klimatneutrala tjänster före 2030
  • ​​En tydlig röst med avseende på hållbarhet 2030 (En mätbar positiv inverkan på samhället, marknadsvärdet och anställdas varumärke)
  • Klimatneutral till 2030
  • Klimatneutral med avseende på biologisk påverkan / markanvändning till 2030
  • Socialt hållbart 2030

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på våra globala sidor:

Atkins global

Code of Conduct

Hållbarhetsrapport Atkins Sverige

Global hållbarhetsrapport (eng)

Vår rapport hållbar affärsstrategi (eng)

Vi bidrar redan till var och ett av de 17 globala hållbarhetsmål(SDG) som beskrivs nedan och kommer att fokusera vår hållbara affärsstrategi kring SDG där vi kan påverka den mesta förändringen. Målen vi kommer att fokusera på strategiskt under de kommande fem åren fram till 2023 är:

Mål 7 – Hållbar energi för alla (eng)
Mål 11 – Hållbara städer och samhälle (eng)
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar (eng)

Har du synpunkter eller vill veta mer?

Mejla oss på: hallbart@atkinsglobal.com

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss