Menu

Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi har utvecklat vår affärsstrategi kring denna grundläggande princip; den ingår i varje aspekt av vårt arbete, från projektplanering till leverans. Vår verksamhet ska inte äventyra planetens framtid, eller de som lever på den. Vi driver vårt företag på ett sätt som gynnar miljön, samhället och de globala och lokala ekonomierna, vilket gör det möjligt för oss att framtidssäkra verksamheten.

Strategin baseras på FN:s mål

Vår hållbara affärsstrategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och bygger på att vår prestation utvärderas mot en uppsättning av vetenskapsbaserade mål på hög nivå. Detta ger oss ett bredare perspektiv på hur vi definierar vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för vår verksamhet. Vår strategi baseras på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Lokala ombud samt utbildning

I Sverige har vi ett miljö- och hållbarhetsombud på varje kontor. Alla anställda genomgår en grundläggande intern miljö- och hållbarhetsutbildning i början av sin anställning och vi har speciella interna hållbarhetsutbildningar för uppdrags- och anbudsledare samt för våra experter inom miljö och hållbarhet.

Hållbarhetsprojekt 2020

Utöver våra miljö- och arbetsmiljömål med koppling till hållbarhet ska vi under år 2020 starta 20 identifierade hållbarhetsprojekt, där minst 15 ska vara genomförda innan året är slut.

Övergripande för organisationen

 • Genomgång och uppdatering av företagets miljöaspekter
 • Implementering av Sustainable business strategy i Sverige
 • Social hållbarhet för Atkins/SNC-Lavalin

Kommunikation och utbildning

 • Utbildning för anbuds- och uppdragsledare; Environmental Bid and Project Management
 • Miljöutbildning för nyanställda
 • Visa vad vi gör bra för miljö och hållbarhet
 • RACE 3, en intern global tävling i hållbarhet
 • HSE-week 2020
 • Hållbarhetsdag 2020
 • Hållbarhet på externa hemsidan

Lokaler och resor

 • Kemikalieinventering på alla kontor
 • Förbättrad källsortering på våra kontor
 • Utvecklad användning av resfria möten och mobilitetstjänster
 • Energikartläggning
 • Hållbara inköp

Uppdrag

 • Hållbarhet i uppdrag
 • Utveckling och eventuell implementering av Digital Sustainability Tool/SEED
 • Metodik för klimatberäkningar i uppdrag
 • Hållbar projektering
 • Hållbarhetsdokument till SDW – Sweden Deliver Work

Mer och bättre kommunikation

Vi kommer att utveckla vår information kring vårt svenska hållbarhetsarbete här under 2020. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på våra globala sidor:

Atkins global

Code of Conduct

Hållbarhetsrapport Atkins Sverige

Global hållbarhetsrapport (eng)

Vår rapport hållbar affärsstrategi (eng)

Vi bidrar redan till var och ett av de 17 globala hållbarhetsmål(SDG) som beskrivs nedan och kommer att fokusera vår hållbara affärsstrategi kring SDG där vi kan påverka den mesta förändringen. Målen vi kommer att fokusera på strategiskt under de kommande fem åren fram till 2023 är:

Mål 7 – Hållbar energi för alla (eng)
Mål 11 – Hållbara städer och samhälle (eng)
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar (eng)

Har du synpunkter eller vill veta mer?

Mejla oss på: hallbart@atkinsglobal.com

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss