Menu

Kontakt

Här finns vi

Nässjö

Besöksadress: Industrigatan 44, 571 38 Nässjö  – Vägbeskrivning

Malmö

Telefon växel: 040- 650 12 50

Besöksadress: Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö – Vägbeskrivning

Björn Eresund, 040-650 1240, Tf Affärsområdeschef Samhällsplanering & Miljö

Thobias Hörberg, 040-650 12 55, Regionchef Samhällsplanering & Miljö Syd

Nina Drennan, 040-694 27 55 , Gruppchef Projektering/Väg/Gata & Landskap

Fredrik Karlsson, 040-650 12 93, Gruppchef Utredning

Joakim Olofsson, 040-694 27 29, Gruppchef Järnväg Syd, Anläggning

Anes Salcinovic, 040-694 2727, Gruppchef Järnväg Syd, El/Ktl

Christian Månsson, 010-168 13 14, Practice Manager, Öresund Region, Rolling Stock

Kitty Linnberger, 076-628 57 50, Regionchef Järnväg Syd

Stockholm

Telefon växel: 08- 563 00 600

Besöksadress: Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm – Vägbeskrivning

Mikael Sundholm, 08-410 95 350, Affärsområdeschef Järnväg

Susanne Nyström, 08-410 95 310, Regionchef Järnväg Öst

Hans Thörnvall, 08-410 95 368, Gruppchef Signal Öst

Stefan Svensson, 08-563 00 618, Gruppchef El Öst

Hanna Francke, Gruppchef järnväg Öst –

Eva Enflo, 08 – 410 953 25, Regionchef Samhällsplanering & Miljö Öst

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma – Vägbeskrivning

Mikael Åhlén, 010-168 13 86, Practice director Rolling Stock.

Christian Schmidt, 010-168 13 94, Regional Practice Director, Rolling Stock

Malin Karlsson, 073 633 93 25, Practice Manager, Quality Rolling Stock

Mattias Väversund, 073 633 84 11, Practice Manager, Operations & Maintenance Rolling Stock

Måns Elenius, 073 633 93 43, Practice Manager, Safety, Risk Management & Signaling Rolling Stock

Kristina Frölander, 073 633 93 82, Practice Manager, Technical Systems & Test Services Rolling Stock

Anders Burvall, 073 633 92 56, Practice Director Digital Services,

Daniel Remes, 073 633 84 17, Practice Manager, Asset Analytics Digital Services

Patrik Strandqvist, 073 633 92 26 Practice Manager, System Management Digital Services

Göteborg

Telefon växel: 031- 761 95 00

Besöksadress: Hvitfeldtsgatan 15, vån 6, 411 20 Göteborg – Vägbeskrivning

Johan Wedblad,031-761 95 05, Regionchef Samhällsplanering & Miljö Väst

Christina Lundqvist, 031-761 95 19, Gruppchef Trafik & Säkerhet

Audrone Persson, 031-761 95 08, Gruppchef Miljö

Kjell Norberg, 031-761 95 51, Gruppchef Gata/VA/Landskap

Linda Haak, 031-761 95 55, Regionchef Spår- & Järnväg Väst

Sven-Ivar Karlsson, 0736 – 33 84 28, Practice Manager, Göteborg Region, Rolling Stock

Helsingborg

Telefon växel: 042- 40 01 500

Besöksadress: Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg – Vägbeskrivning

Fu-Ming Yu, 042-400 15 11, Gruppchef Samhällsplanering & Miljö

Lars Steen, 042-400 15 15, Chef Bro & Anläggning

Fredrik Raaf, 073 633 9387, Sales & Marketing Director Rolling Stock

Christian Månsson, 010-168 13 14, Practice Manager, Öresund Region, Rolling Stock

Hässleholm

Telefon växel: 040- 650 12 50

Besöksadress: Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm – Vägbeskrivning

Mattias Schönbeck, 042-489 1020, Gruppchef Järnväg Signal, Syd

Varberg

Telefon växel: 031- 76 19 500

Besöksadress:  Torggatan 1, 432 41 Varberg – Vägbeskrivning

Linda Haak, 031-761 95 55, Regionchef Spår- & Järnväg Väst

Västerås

Telefon växel: 021- 44 01 420

Besöksadress: Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås – Vägbeskrivning

Mikael Sundholm, 021-440 14 29, Affärsområdeschef , Järnväg

Mette Hynén Ulfsjöö, 021-440 14 36, Regionchef Järnväg Mitt

Christian Schmidt, 010-168 13 94, Regional Practice Director, Rolling Stock

Mikael Lundqvist, 073 633 92 17, Practice Manager, Västerås Region Rolling Stock

Karlstad

Besöksadress: Romstadsvägen 2C, 653 42 Karlstad – Vägbeskrivning

AKTUELLT

Spännande projekt just nu