Menu
Hur flexibel rådgivare vill du ha? Fråga våra kunder.

Entreprenörer, Trafikverket, kommuner och industrier – våra kunder kommer från såväl privat som offentlig sektor. Vi känner oss hemma i båda världarna.

Vi är vana att arbeta i olika uppdragsformer, i samverkan med kunder, deras samarbetspartners och andra externa aktörer. I själ och hjärta är vi ett nätverkande företag. Samarbeten som är bra för våra uppdragsgivare är bra för oss.

Privata och offentliga grepp

Vi har den flexibilitet som krävs för att jacka in i olika företags- och organisationskulturer i såväl offentlig som privat sektor – över hela landet. I projekt som genomförs på några dagar eller över flera år.

Trafikverket

Trafikverket är vår största kund. Tillsammans genomför vi många och komplexa projekt – inom järnväg, miljö, väg etc. Från förstudier och järnvägsplaner i tidiga skeden till färdiga system- och bygghandlingar.

Kommuner

Vi har ramavtal med en lång rad kommuner och samarbetar med många av landets stadsbyggnads-, miljö- och trafikkontor. Och vi gör allt från utredningar om nya stadsdelar till detaljplaner inför ett nytt spårvägsbygge.

Entreprenörer

Sedan länge är vi flitigt anlitade av entreprenörer som underkonsult i olika totalentreprenader. Med korta beslutsvägar, snabbfotade medarbetare och expertkunskap levererar vi ett slutresultat i toppklass.