Menu

Ledning

MVi samarbetar över specialistfunktionerna och arbetar tvärs över teknikområden, kontor- och landsgränser. Här kan du se vilka affärsområden och avdelningar som är med och öppnar upp mångfalden och samarbetet.

Vår ledningsgrupp i Sverige består av:

Johannes Erlandsson, VD

Mikael Åhlen, Practice director Rolling Stock

Anders Burvall, Practice director Digital Services

Björn Eresund, Affärsområdeschef Samhällsplanering & Miljö

Mats Dahlin, Affärsområdeschef Väg

Mikael Sundholm, Affärsområdeschef Järnväg & Infrastruktur

Kristina Godin, Finanschef

Peter Herbertsson, Kvalitet- miljö- & säkerhetschef

Charlotte Johansson, Projektchef

Helena Börjesson, HR-/Marknadschef

Spara