Menu

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) har redan förändrat vårt sätt att arbeta i grunden. Genom ett standardiserat arbetssätt och kraftfulla möjligheter till visualisering kan vi idag leverera effektivare projekt, med högre kvalitet och till en lägre kostnad.

I Sverige har vi sedan länge arbetat med att anpassa vårt arbetssätt till svensk och internationell standard. Och internationellt har vi redan avslutat över 50 BIM-projekt, vilket gör att vi ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen.

Dela information

I grunden handlar BIM om hur vi arbetar och hur vi delar information mellan alla aktörer som är inblandade i ett infrastrukturprojekt. Inom Atkins ser vi till att rätt person har korrekt och relevant information, i rätt tid. Med BIM lyfter vi samarbetet mellan projekterande konsult, entreprenör och beställare till en ny och högre nivå. Eftersom det idag är enkelt att ta fram virtuella 3D-modeller underlättas de demokratiska processer som följer med stora infrastrukturprojekt. Redan i tidiga skeden kan allmänheten få en bild av det som ska byggas.

Digital information – hela vägen

Hela idén med BIM bygger på att all information från berörda parter, hanteras, distribueras och centraliseras digitalt. Informationen kan sedan användas för att skapa digitala modeller av det som ska byggas – en bro, en väg, en järnväg etc. Med det följer att olika konstruktioner kan testas, utvärderas och integreras i en 100 % digital miljö, genom alla steg i planprocessens livscykel – från tidiga skeden till förvaltningsfasen. Konflikter i såväl konstruktion som arbetsprocesser kan identifieras och åtgärdas tidigt i projekten. Kostnader kan lättare kalkyleras och det är möjligt att testa och simulera nya funktioner. När sedan ett projekt är klart finns sedan all dokumentation strukturerad och visualiserad för framtida bruk – till dess det är dags att underhålla, komplettera, riva eller bygga nytt.